Polityka prywatności

Właścieielem portalu kobiecanki.pl jest Grupa Soname sp. z o. o..
Organizator Kobiecanek, zobowiązują się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie i stosowania  się ściśle do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU RP z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Chronimy Państwa prywatność w trakcie korzystania z portalu kobiecanki.pl i przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
Ponadto chronimy Państwa dane także od strony technicznej zapewniając szyfrowane połączenie. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie ograniczona liczba uprawnionych organizatorek Kobiecanek na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU RP z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zapewniamy, że nie przekazujemy Państwa danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych osobowych. Staramy się ograniczać wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach serwisu i uczestniczkach naszych działań, do niezbędnego minimum, który pozwala nam zapewnić obsługę organizowanych wydarzeń na wysokim poziomie.
Kobiecanki dbają o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Udostępnione przez użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez organizatorów Akademii Kobiet Sukcesu, bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU RP z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) użytkownicy portalu mają w każdym czasie możliwość wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany lub usunięcia (np. usunięcia adresu mailowego z listy mailingowej).
Administratorem danych osobowych  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU RP z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Grupa Soname sp. z o. o. , ul Chrobrego 29/4a 58-300 Walbrzych